Diplomatic Services, was founded in 1992
under the license nº BAL-296

Afiliations:

Mallorca Convention Bureau


Foment del Turisme


Agrupación Empresarial de Agencias
de Viajes de Baleares


Federación Española de Asociaciones
de Agencias de Viajes

Address:
(Recinto) Pueblo Español
Despacho nº5
07014 Palma de Mallorca
Spain


Phone:
0034 - 971 731 177 - 971 221 004

Fax:
0034 - 971 738 512

e-mail:
info@diplomatic-services.com

Internet:
www.diplomatic-services.com

Main incoming Market:
European & USA

General Manager:
José Luis Evaristo
evaristo@diplomatic-services.com

Incoming Manager:
Esperanza Escandell
esperanza@diplomatic-services.com

Bank References:
CAIXABANK
Calle Fray Junipero Serra, 18
07014 Palma de Mallorca
Baleares - España